despre noi
obiect de activitate
obiect de activitate
obiect de activitate
obiect de activitate


Nr. crt.
Denumirea lucrarii
Beneficiar
1
Retele geodezice

- Compania Lignitului Târgu Jiu in Judetul Vâlcea, Gorj, Mehedinti
- Localitatile Vânju Mare si Rogova pentru OJCGC Mehedinti
- Localitatea Seini pentru OJCGC Maramures
- Localitatea Târgu Cãrbunesti, OJCGC Gorj
- Administratia Nationala Apele Romane – DA Banat ;

- Administratia Nationala Apele Romane – DA Somes Tisa 
2
Determinari ale coordonatelor in sistemul WGS’84 pentru punctele de interes aeronautic

- Toate cele 17 aeroporturi din Romania
- ROMATSA Bucuresti
- Aeroclubul Romaniei

- Aviatia Utilitara
3
Lucrari cadastru imobiliar edilitar

- Municipiul Sighetu Marmatiei, judetul Maramures
- Municipiul Petrosani, judetul Hunedoara
- Municipiul Tg. Cãrbunesti, judetul Gorj
- Oras Turceni, judetul Gorj
- Oras Ticleni, judetul Gorj

- Com Bustuchin, jud. Gorj
4
Determinari cadastrale ale teritoriilor administrative
- judetul Maramures, judetul Gorj
- judetul Mehedinti, judetul Prahova
- consiliul local Baia Mare, judetul Maramures
5
Documentatii pentru salvare-evacuare in caz de urgenta

- Aeroportul Arad

- Aeroportul Timisoara
6
Lucrari de nivelment la caile de rulare

- Aeroportul International Bucuresti Bãneasa
- Aeroportul Arad
- Aeroportul International Timisoara
- Aeroportul Iasi
- Aeroportul Oradea

7
Determinarea declinatiilor magnetice in perimetrele tuturor aeroporturilor
- R. A. Aeroportuare din România si ROMATSA Bucuresti
8
Documentatie pentru obstacolare
- Toate Aeroporturile civile din Romania
9
Documentatie topograficã conform HG 834/1991. Înscrierea dreptului de proprietate în Cartea Funciarã

- Fabrica de bere Grivita
- Banca Românã pentru Dezvoltare
- S.N.P. Petrom SA, sucursala Craiova
- SAAF (Giurgiu, Bucur Obor, Campina, Targoviste)
- SN CFR CALATORI SA, Grivita, Mangalia, Arad
- SNLO Târgu Jiu
- Termocentrala Turceni
- Hidrocentrale Portile de Fier II
- C.E.T. Brazi
- F.E. Isalnita
- R.A. Aeroportul International Bucuresti Bãneasa
- S.C. ROBUR Târgu Jiu
- RENEL FDE Resita
- RENEL FDE Mehedinti
- Aeroportul Timisoara
- Aeroportul Arad
- Aeroportul Satu Mare
- Aeroportul Cluj Napoca

- PETROM SA – Membru OMV Grup.
10
Studii tehnico-economice (prefezabilitate si fezabilitate) pentru înfiintarea de distributie de gaze naturale

- Consiliul local Ciorogârla - Sectorul Agricol Ilfov
- Consiliul local Bolintin Deal - Judetul Giurgiu
- Consiliul local Bucsani - Judetul Giurgiu
- Consiliul local Afumati - Judetul Ilfov

- Consiliul local Vidra - Judetul Ilfov
11
Conversia planurilor de amplasament si delimitare din format analogic in format digital ; crearea unei arhive digitale si a unei baze de date in jud CT, IL, TL.
- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara
12

Intocmirea cartilor tehnice pentru conducte de titei, LEA si LES – AO Tg Jiu; realizare baza de date GIS

- OMV Petrom SA
13
Sistem informational imobiliar edilitar si constituirea bancii de date urbane
- Primaria Rovinari, Judetul Gorj
14
Documentatie topografica pentru introducerea cadastrului
- Exploatarea Minierã Sãlaj
15
Documentatie topograficã pentru înscriere în Cartea Funciarã

- Aeroportul International Otopeni
- Electrocentrale Bucuresti SA
- C.N.C.F. « CFR MARFà» S.A. – Sucursala Bucuresti
- C.N.C.F "C.F.R." S.A. Regionala Bucuresti
- C.N.C.F "C.F.R." S.A. Regionala Constanta
- C.N.C.F "C.F.R." S.A. Regionala Iasi
- C.N.C.F "C.F.R." S.A. Regionala Galati
- C.N.C.F "C.F.R." S.A. Craiova

- Societatea Distributie Gaze Naturale Fãgãras
- Societatea Distributie Gaze Naturale Galati
- Societatea Distributie Gaze Naturale Gorj
- S. E Rovinari
- D.R.D.P. Bucuresti
- Hidrocentrale Târgu Jiu
- Electrica Târgu Jiu
- SAAF Triaj Videle, Terminal Giurgiu
- CFR Gara de Nord - Bucuresti
- Compania Nationalã a Lignitului Oltenia
16
Documentatie topograficã pentru stabilirea rezervelor
- AGREMIN SA
17
Lucrari topografice pentru Legea 18/1991

- O.C.O.T. Vrancea
- Pãduri : com. Rastolita, judetul Murescom. Lunca Bradului, judetul Mures

- Com. Bustuchin, judetul Gorj
18
Lucrari topografice pentru modernizare
- Aeroportul Cluj Napoca
19
Planul pentru prevenirea si diminuarea efectelor inundatiilor in bazinele hidrografice Somes Tisa si Banat
- AN Apele Romane – ABA Somes Tisa, ABA Banat
20
Identificarea sistematica a proprietatilor imobiliare (cadastrul general)

- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – mun. Arad, loc. Saschiz, loc. Moara, loc. Vintu de Jos, loc. Matca, loc Horea.

21
Calculul declivitãtilor PDA. Lucrãri topografice pentru modernizare si extindere

- Aeroportul International Bucuresti Bãneasa

- Aeroportul Arad
22
Lucrãri topografice pentru întocmirea proiectului de modernizare D.N. 7 Bucuresti – Pitesti - S.C. VIA PROIECT Bucuresti
23

Documentie topografica pentru reabilitarea tronsonului

Fundulea-Fetesti
- ISPA – DE Consulting
24

Documentatie topografica pentru
reabilitarea strazilor din Bucuresti

Pachetul 3
S.C. HANGROUP S.A.
25

Actualizare Planului Urbanistic General (P.U.G.)

- Bran – jud BV
26
Realizarea Planului Urbanistic General (P.U.G.) - Baia Mare – jud MM
27
Realizarea Planului Urbanistic General (P.U.G.)

- Pentru sapte localitati din judetul Calarasi

- Baia Mare
28

Documentatii pentru obtinerea accesului la teren, a avizelor, acordurilor si autorizatiilor necesare amplasarii de obiective petroliere noi :

 • - Intocmire documentatie tip raport  asupra identificarii proprietarilor/detinatorilor, actelor de proprietate / detinere, pentru sonde, drumuri de acces, conducte de amestec, linii electrice
 • - Diligenta intocmire acte notariale pentru reglementarea proprietatii in vederea incheierii contractelor (declaratii litigiu, mostenire, succesiune, acord notarial vecini, etc.) si legalizari acte
 • - Intocmire de expertize-evaluari ale imobilelor
 • - Scoatere din circuitul agricol sau forestier
 • - Diligente incheiere contracte de inchiriere, vanzare, superficie
 • - Realizare masuratori topografice si intocmire plan de situatie
 • - Intocmire documentatii cadastrale
 • - Intocmire documentatii si diligente pentru obtinere
 • - Certificat de Urbanism
 • - Intocmire documentatii si diligente pentru obtinere - Autorizatie de construire/desfintare
 • - Intocmire documentatii si diligente pentru obtinerea avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism (acord de mediu, aviz de gospodarierea apelor, avize ale autoritatiilor locale, avize ale autoritatiilor judetene
- Conversie si introducere informatii tehnice si organizationale in baza de date GIS OMV Petrom

- SC OMV PETROM S.A.

Obiective petroliere pentru care societatea noastra a obtinut accesul la teren, certificatul de urbanism, avizele solicitate prin CU (inclusive acordul de mediu si avizul de gospodarire a apelor), autorizatia de construire.

 

 • - Fix Derricks 2014 ASSET III

Program prin care pentru 169 sonde se doreste modernizarea careurilor de foraj (modernizare platform material tubular, beci sonda, platforma instalatie de interventie, amenajare drum acces

 • - Conformare 2014-2017

Program prin care Agentia de mediu a solicitat realizarea lucrarilor de ecologizare pentru un numar de 460 obiective petroliere

 • - Amplasare obiective noi

- Aproximativ 200 sonde din care amintim :

 • Sonda 23 Valeni –Valcea
 • Sonda 4560 Tutana –Arges
 • Sonda 1150 Otesti – Olt
 • Sonda 2538 Merisani – Arges
 • Sonda 3568 Merisani – Arges
 • Sonda 3616 Valcele – Arges
 • Sonda 40 Colibasi Arges
 • Sonda 4200 Prundeni – Valcea
 • Sonda 1125 Spineni – Olt
 • - Amplasare de Conducte de amestec

Aproximativ 800 Km

 • - Linii electrice
Aproximativ 500 Km


 
 
 
  SnowDesign