DESCRIEREA PRODUSULUI, TEHNOLOGIEI SAU SERVICIULUI

Prezentul proiect doreşte să prevină producerea unor catstrofe naturale care ar putea  surveni în cazul necontrolării
corespunzătoare a deformării şi deplasărilor care pot  intreveni în cazul barajelor artificiale şi naturale. Modelarea cinematică şi
dinamică a barajelor hidrotehnice se bazează pe integrarea informaţiilor obţinute din determinări ale variaţiei în timp şi spaţiu a
coordonatelor unor reperi de tip fix (staţii G.P.S. permanente) ca un cadru de referinţă pentru determinarea deplasărilor de
detaliu ale părţilor componente ale barajului sau a sistemului întreg

Determinarea stabilitatii barajelor este esenţială pentru evitarea unor catastrofe, care pot aduce pagube materiale şi umane
incomensurabile. De aceea ţinerea permanenta sub supraveghere a barajelor hidrotehnice pentru a urmări stabilitatea lor în
timp şi spaţiu aduce beneficii imediate, în vederea reducerii riscurilor catastrofelor naturale şi artificiale şi în acest fel a protejerii investiţiilor particulare şi
industriale din zonele unde exista acest risc potenţial.ELEMENTELE INOVATIVE ALE PROIECTULUI

Determiarile anuale GPS permit determinarea vectorilor de deplasare a blocurilor
constitutive ale barajelor hidrotehnice. Determinările în staţii permanente asigură
realizarea unui sistem de referinţă foarte precis geodinamic.

Noutatea acestui proiect consta in automatizarea  totala a sistemului,atat in faza de
achizitie continuua barajelor, in procesarea automata a  datelor primare, cat si in decizia
de alertare a deformarii retelei de masurasi anuntarea automata  a factorilor de decizie.
PROTECŢIA INTELECTUALĂ A ACTIVITĂŢII DE INOVARE


Lucrare in curs de publicare cu titlul: "ANALIZA STABULITATII BARAJULUI VIDRARU FOLOSIND GEODEZIA SATELITARA"
Autori:
Cornel Paunescu - Cornel & Cornel Topoexim SRL, email: cornelpaun@gmail.com
INCDFP Laurentiu Munteanu email: laurentiu_munteanu2000@yahoo.com
Victor Mocanu, Universitatea Bucuresti

Exista o cerere pentru brevetare a sistemului la OSIM cu titlul:
"Tehnologie pentru diagnosticarea stabilitatii barajelor hidrotehnice" inregistrata la OSIM sub numarul:A/00487

NIVELUL DE COMPETITIVITATE A REZULTATELOR PROIECTULUI

Crearea unui sistem inglobat de achiziţie a parametrilor care descriu starea barajelor (construcţiilor hidrotehnice) cu facilitati de transmisie rapidă a informatiei fara alterarea continutului acesteia. Elaborarea şi implementarea unor metode matematice moderne de fuziune a informaţiilor multisenzoriale
Elaborarea unor metode de modelare dinamică – modele de intrare ieşire – ale comportării barajelor şi predicţia unor mărimi de interes pe baza acestor modele. Crearea unui sistem automat de tip expert care să minimizeze subiectivismul uman în interpretarea informaţiilor multisenzoriale şi în predicţia comportării structurilor hidrotehnice.

Crearea unui sistem de suport decizional, pe baza monitorizarii permanente a barajelor ale modelelor comportamentale ale barajelor - corelate cu factori externi: meteo şi geofizici care să ofere expertului uman posibilitatea predicţiei comportamentale a structurilor şi amenajărilor hidrotehnice şi interacţiunii acestora cu mediului înconjurător.

EFECTELE ECONOMICE ALE PROIECTULUI
Efecte la producator: Este evident ca sistemul este absolut necesar pentru protejarea mediului ambiant, evitandu-se astfel adevarate catastrofe ecologice, sociale si economice, si va trebui respectata de catre agentii economici care au in dotare astfel de baraje sa utilizeze cele mai sigure sisteme de monitorizare si acest sistem este cel mai nou modern si sigur si eficient sistem de avertizare in timp real al eventualelor deplasari si deformatii care ar prezenta un risc in exploatarea barajelor. Facand astfel analiza cererilor in raport cu preturile produselor, putem face o evaluare de amortizare a investitiilor (atata a fondurilor de la bugetul de stat cat si a celor din surse proprii) in aproximativ 4 ani.

Efecte la utilizator:

    1. (1) Integrarea tehnologica a agentilor economici autohtoni conform cerintelor si reglementarilor Uniunii Europene;
    2. (2) armonizarea politicilor de dezvoltare durabila;
    3. (3) reducerea vulnerabilitatii regiunii adiacente unei hidroamenajari si combaterea consecintelor dezastrelor naturale si accidentelor industriale;
    4. (4) dezvoltarea, in cadrul consortiului format pentru realizarea proiectului, unei baze de cercetare solida, suport pentru dezvoltarea unor proiecte ulterioare in cadrul programelor europene de cercetare.
    5. (5) vizualizarea permanenta a evolutiei dinamice a barajului ( in timp real) utilizand tehnologia GIS


CONCLUZII ASUPRA CONTRIBUTIEI PROIECTULUI LA CRESTEREA COMPETITIVITATII AGENTULUI ECONOMIC

S-au prezentat cerintele de modelare dinamica a comportamentului barajului si s-au definit cerintele pentru asigurarea predictiei unor marimi de interes
Modelele prezentate urmeaza a fi utilizate pentru predictia comportarii viitoare a structurii ce face obiectul investigatiei. in acest scop se face si o analiza
comparativa a principalelor metode de predictie prezentate in literatura, prin prisma orizontului de predictie, a timpului necesar efectuarii predictiei, a
prezentei unor patternuri in date, a necesarului de date, a gradului de intelegere a metodei si a costului pe care implementarea acesteia il implica.

In urma unei prime analize, in cadrul colectivului, s-a ajuns la concluzia necesitatii modelarii dinamice a sistemului, aceasta abordare oferind cadrul cel mai
potrivit unei supravegheri si monitorizari eficiente, predictia urmand a utiliza aceste modele.


AGENTIA MANAGERIALĂ DE CERCETARE STIINTIFICA, INOVARE SI TRANSFER TEHNOLOGIC

CONCLUZII

Pe baza rezultatelor investigaţiilor instrumentale a putut fi evaluată evoluţia comportării structurale şi răspunsul
acestora în domeniul liniar elastic. Pe parcursul desfăşurării programului de cercetare, investigaţiile instrumentale
au fost realizate în mai multe etape, urmărind „sezonul cald” şi „sezonul rece” şi nivelul apei din lacurile de acumulare.

Ţinând seama de parametrii modali, cât şi de intensitatea vibraţiilor pusă în evidenţă de rezultatele investigaţiilor
instrumentale şi efectuând compararea acestora cu rezultatele obţinute după efectuarea calculului structural, au
putut fi trase concluzii cu privire la starea tehnică şicomportarea actuală a barajelor pilot, la capacitatea acestora
de a răspunde la acţiuni dinamice, inclusiv seismice, la condiţiile de întreţinere şi la predicţia comportării acestora
la solicitări cu caracter dinamic viitoare.

În acest scop au fost efectuaţi mai mulţi paşi:

Întregul program de cercetare a condus la un mai bun control al siguranţei structurale actuale a barajelor şi la iniţierea de măsuri pentru reducerea riscului reprezentat de aceste structuri inginereşti şi nu în cele din urmă, la creşterea nivelului general de cunoaştere în acest domeniu.

 
 
 
  SnowDesign