Planuri topografice digitale

Documentatia topografica care cuprinde:
- Memoriu tehnic;
- Inventarul de coordonate al punctelor de sprijin – vechi si noi;
- Lista cu masuratoarea si compensarea coordonatelor;
- Inventar cu coordinate puncte de contur si suprafata reala ce a rezultat;
- Tabel desfasurator al ariilor din incinta;
- Tabel cu ariile constructiilor din incinta intocmit numai pentru constructiile supraterane si subterane cu caracter stabil (fara constructiile anexe);
- Schita retelei de sprijin a punctelor utilizate la ridicarea topografica;
- Schita vecinatatilor incintei;
- Planul de incadrare in zona la scara 1:10.000;
- Planul topografic al incintei la scara 1:500 / 1:1000 / 1:2000 – intocmit cu respectarea “Atlasului de semne conventionale”, elaborate de Directia de Fond
Funciar si Cadastru din Ministerul Agriculturii in 1978;
- Descrierile topografice ale punctelor de sprijin.

 
 
 
  SnowDesign