Politica de Confidențialitate

1. Confidențialitatea

Confidențialitatea si protecția datelor dvs. cu caracter personal este unul dintre angajamentele noastre la CORNEL&CORNEL Topoexim SRL.

Prin urmare, ne străduim sa va prelucram datele personale in conformitate cu principiile definite in legislația privind protecția datelor aplicabila in Romania, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice in ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, precum și de abrogare a Directivei 95/46 / CE ("GDPR").

Datele personale reprezintă orice informație referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila. O persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata direct sau indirect, in special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici fizici, psihologici, mentali, de identitate economica, culturala sau sociala.

Această politică de confidențialitate și protecție a datelor personale privește datele clienților noștri, ale partenerilor de afaceri, ale altor persoane care ne contactează și vizitează, precum și ale reprezentanților acestora, potențiali angajați, colaboratori etc. și se aplica atât datelor colectate prin intermediul site-ului nostru www.topoexim.ro, cat și tuturor celorlalte date cu caracter personal colectate prin e-mail sau prin alte contacte off-line.

 • Politica de confidențialitate și protecție a datelor personale descrie:
  • scopurile pentru care colectam și folosim datele dvs. personale;
  • motivele pentru prelucrarea datelor pentru aceste scopuri;
  • categoriile de date cu caracter personal pe care le colectam si prelucram;
  • durata prelucrării acestor date;
  • drepturile dumneavoastră in calitate de persoane vizate si modul in care le puteți exercita;
  • cui putem dezvălui datele personale,
  informații pe care speram sa vi le transmitem in mod transparent și ușor de citit, pentru a înțelege ce dorim să vă comunicăm.

De asemenea, veți afla și cum ne puteți contacta dacă aveți întrebări cu privire la datele dumneavoastră personale, întrebări la care ne vom bucura să vă răspundem. Va rugam să citiți și politica noastră despre cookie-uri, din care veți afla in ce fel folosește www.topoexim.ro/politica-cookie cookie-urile și alte tehnologii similare.

2. Scopurile, temeiurile prelucrării si categoriile de date personale prelucrate

In contextul interacțiunii cu CORNEL&CORNEL Topoexim, va putem supune - in calitate de persoana fizica - activităților de prelucrare a datelor pe care le efectuăm. Prin urmare, utilizăm datele dvs. personale în următoarele cazuri:

2.1. Daca sunteți client sau potențial client al CORNEL&CORNEL Topoexim:

a) Furnizarea serviciilor de cadastru

Folosim datele dvs. personale relevante pentru a pregăti si a furniza serviciile solicitate de la noi. De exemplu, in vederea efectuării de lucrări cadastrale, este posibil sa avem nevoie de date personale relevante pentru cazul dumneavoastră. Ne bazam in acest caz pe executarea contractului ca temei al prelucrării datelor personale.

b) Comunicarea cu dvs.

Utilizam datele de contact pentru a comunica cu dumneavoastră, in legătura cu solicitările pe care le aveți, precum si cu orice alte aspecte relevante legate de relația comerciala. De asemenea, si in acest caz, ne bazam pe executarea contractului ca temei al prelucrării datelor personale.

c) Prelucrarea datelor ca obligație impusa de lege, in general, si de obligațiile noastre ca furnizor de servicii de lucrări cadastrale, in mod special

Putem prelucra unele dintre datele dvs. personale in contextul furnizării serviciilor in baza obligațiilor legale provenite din legislația care reglementează activitatea furnizorilor de servicii de cadastru. In acest caz, motivele pentru prelucrarea acestor date țin de obligația legala pe care o avem.

d) Trimiterea unor oferte, noutăți cu privire la serviciile si produsele CORNEL&CORNEL Topoexim

De asemenea, putem utiliza datele dvs. de contact pentru a va furniza in forma aleasa de dumneavoastră (electronica via e-mail, SMS, pe suport de hârtie) - ofertele noastre si alte informații cu privire la serviciile si produsele, promoțiile s.a. CORNEL&CORNEL Topoexim, numai daca ați solicitat in mod expres un astfel de serviciu si, prin urmare, v-ați exprimat in prealabil consimțământul explicit pentru o astfel de prelucrare a datelor dvs. Puteți oricând sa va retrageți consimțământul, exprimându-vă opțiunea de a nu mai primi astfel de informații prin următoarele modalități: transmitere mail la adresa dpo@topoexim.ro sau scrisoare către adresa Str. Vidra, nr. 31, Sector 6, Bucuresti.

Categoriile de date prelucrate in contextul relației noastre cu dvs. sunt numele, adresa de e-mail, telefonul, faxul, date de facturare, date bancare, date înscrise in cartea de identitate sau pașaport, precum și alte date privind proprietățile pe care le dețineți, acte de moștenire, acte de stare civila date juridice.

2.2. Daca sunteți reprezentantul sau persoana de contact, angajatul sau alt colaborator al unui client sau potențial client al CORNEL&CORNEL Topoexim sau al unui partener de afaceri al CORNEL&CORNEL Topoexim

a) Furnizarea serviciilor cadastrale

Folosim datele dvs. personale relevante pentru a pregăti si a furniza serviciile solicitate de la noi. Ne bazam in acest caz pe interesul legitim in furnizarea serviciilor din domeniul nostru de activitate si in gestionarea relației cu clienții noștri ca temei al prelucrării datelor personale.

b) Comunicarea cu dvs.

Utilizam datele de contact pentru a comunica cu dumneavoastră, in legătura cu solicitările dvs. si cu orice alte aspecte relevante legate de relația comerciala. De asemenea, si in acest caz, ne bazam pe interesul legitim de a furniza serviciile noastre in domeniul nostru de activitate si in gestionarea relației cu clienții noștri ca temei al prelucrării datelor personale.

c) Prelucrarea datelor ca obligație impusa de lege, in general, si ținând de obligațiile noastre ca furnizor de servicii de lucrări cadastrale, in mod special

Putem prelucra unele dintre datele dvs. personale in contextul furnizării serviciilor bazate pe obligațiile legale care guvernează activitatea furnizorilor de servicii cadastrale. In acest caz, motivele pentru prelucrare țin de obligația legala pe care o avem.

d) Trimiterea unor oferte si pachete promoționale, noutăți cu privire la serviciile si produsele CORNEL&CORNEL Topoexim

De asemenea, putem utiliza datele dvs. de contact pentru a va furniza in forma aleasa de dumneavoastră (electronica via e-mail, SMS, pe suport de hârtie) - ofertele noastre si alte informații cu privire la serviciile si produsele, promoțiile s.a. CORNEL&CORNEL Topoexim, numai daca ați solicitat in mod expres un astfel de serviciu si, prin urmare, v-ați exprimat in prealabil consimțământul explicit pentru o astfel de prelucrare a datelor dvs. Puteți oricând sa va retrageți consimțământul, exprimându-vă opțiunea de a nu mai primi astfel de informații prin următoarele modalități: transmitere mail la adresa dpo@topoexim.ro sau scrisoare către adresa Str. Vidra, nr. 31, Sector 6, Bucuresti.

In toate cazurile, datele sunt furnizate fie direct de dvs., fie de către client/partener. Categoriile de date prelucrate in contextul relației noastre cu dvs. sunt numele, adresa de e-mail, telefonul, faxul, poziția in cadrul companiei, date de facturare, date bancare, precum si alte date cu caracter personal furnizate către CORNEL&CORNEL Topoexim, de obicei, de către dvs., după cum este necesar pentru îndeplinirea scopurilor de mai sus.

2.3. Daca sunteți solicitant pentru un loc de munca/stagiu

Folosim datele personale conținute in CV-urile pe care le primim pentru a evalua calificările solicitanților pentru o poziție in cadrul CORNEL&CORNEL Topoexim, inclusiv pentru o poziție in cadrul programelor noastre de stagiu sau internship. Ne bazam prelucrarea datelor personale pe consimțământul dumneavoastră exprimat o data cu transmiterea CV-ului si, ulterior, pe baza încheierii si executării contractului.

Categoriile de date prelucrate in contextul relației noastre cu dvs. sunt numele, adresa de e-mail, telefonul, faxul, adresa, datele personale incluse in CV-uri, detalii despre educație si formare, calificările profesionale, precum si alte date personale pe care le-ați putea furniza direct către noi.

2.4. Dacă sunteți vizitator al sediului nostru:

Noi folosim datele dvs. personale pentru a asigura securitatea spațiilor, a bunurilor, a personalului nostru si a celorlalți vizitatori ai CORNEL&CORNEL Topoexim. In acest caz, prelucrarea datelor noastre se bazează pe interesul legitim al CORNEL&CORNEL Topoexim, si anume protejarea acestor spații, active si a personalului.

Categoriile de date prelucrate in acest context sunt numele dvs., precum si alte date personale pe care ni le-ați putea furniza direct. De asemenea, in acest context, menționam ca CORNEL&CORNEL Topoexim înregistrează prin intermediul sistemelor de supraveghere video interne (CCTV) imagini din spatiile si zonele comune ale CORNEL&CORNEL Topoexim.

2.5. Informații pe care le colectam in mod automat. Cookie-uri

Prin vizitarea paginii web www.topoexim.ro nu este posibil ca noi sa colectam automat anumite informații prin intermediul cookie-urilor. Va rugam sa parcurgeți Politica privind Cookie-urile [disponibila pe pagina web www.topoexim.ro/politica-cookie]

2.6. Dacă sunteți vizitator al sediului nostru:

Este posibil sa primim date personale ale dumneavoastră si prin alte surse, chiar daca nu ni le furnizați in mod direct, de la terțe parți care au dreptul sau obligația legală sa partajeze cu noi datele dumneavoastră. Printre acestea se pot numără parteneri de afaceri si autorități publice. Atunci când utilizați sau beneficiați de unele din serviciile firmei noastre, furnizați detalii partenerilor noștri de afaceri, care direcționează către noi detaliile dumneavoastră.

2.7. Prelucrarea in alte scopuri

Nu prelucram datele dvs. personale in alte scopuri secundare decât cele pentru care au fost colectate inițial, fără un consimțământ prealabil, fără un interes legitim sau fără un temei legal.

2.8. Informații despre copii

In general, CORNEL&CORNEL Topoexim nu colectează date personale ale copiilor. In cazul copiilor, serviciile oferite de CORNEL&CORNEL Topoexim pot fi utilizate numai cu consimțământul unui părinte sau tutore legal. In cazuri limitate, ca parte a unui document, spre exemplu, CORNEL&CORNEL Topoexim poate colecta si folosi informațiile copiilor numai cu consimțământul părinților/tutorilor.

CORNEL&CORNEL Topoexim își rezerva dreptul de a refuza furnizarea serviciilor fără a avea consimțământul unui părinte sau tutore legal.

3. Dezvăluim datele dumneavoastră personale către terți?

 • In anumite circumstanțe, vom partaja datele personale cu terțe parți:
  • Furnizori terți de servicii – este posibil sa folosim furnizori de servicii pentru a prelucra datele dvs. personale in numele nostru. Va asiguram ca am semnat sau suntem in curs de semnare cu toți furnizorii terți de servicii acorduri de prelucrare a datelor personale si clauze de confidențialitate in vederea protecției acestora si nu le permitem utilizarea acestora in alte scopuri.
  • Autorități competente – in cazul unor cereri întemeiate pe prevederi legale, furnizam datele dvs. către autoritățile competente, atunci când aceasta este strict necesara pentru detectarea unor fraude, fapte penale si, in general, atunci când prevederile legale ne impun conformarea unei astfel de cerințe.
  • Atunci când ne solicitați expres acest lucru sau ne autorizați in mod expres dezvăluirea datelor dumneavoastră.
  • In cazul unor situații urgente sau cazuri de forța majora.
  • In cazul in care dezvăluirea este necesara pentru a soluționa litigii, pentru a fi constatat sau exercitat un drept in instanța.

Va asiguram ca nu înstrăinam sau vindem datele dvs. personale către nici o alta entitate, persoana fizica sau juridica.

4. Cat timp păstram datele personale?

  • Limitam durata de stocare a datelor dvs. personale la ceea ce este necesar pentru scopurile de prelucrare care v-au fost aduse la cunoștința.
  • Revizuim periodic necesitatea păstrării in continuare a datelor dumneavoastră personale. Analizam datele colectate si prelucrate, in vederea filtrării, sortării si menținerii prelucrării doar pentru datele in cazul cărora scopul prelucrării este actual.
  • Ștergem datele dumneavoastră personale:
   • imediat, ca urmare a unei solicitări transmise de dumneavoastră, cu excepția datelor a căror prelucrare/furnizare este impusa de o prevedere legala, caz in care durata de păstrare va fi cea prevăzută in legislația obligatorie aplicabilă;
   • este posibil sa păstram datele personale in cazul constatării, exercitării sau apărării unui drept in instanța.
  • In cazul in care păstrarea datelor dvs. personale este necesara in scopuri specificate de lege, putem păstra in continuare aceste date.

5. Cum asiguram securitatea datelor personale? Sunt acestea in siguranța?

  • Dorim sa păstram in siguranța datele personale ale dumneavoastră, prin implementarea de masuri tehnice corespunzătoare si a unor masuri organizatorice adecvate.
  • In conformitate cu legislația aplicabila, am definit si folosim proceduri interne pentru a preveni accesul neautorizat si folosirea neadecvata a datelor personale.
  • Utilizam sisteme si proceduri adecvate pentru a proteja si securiza datele personale, vizând in mod special prevenirea prelucrării neautorizate/ilegale, pierderii accidentale sau ilegale, distrugerii accidentale sau ilegale.
  • Am implementat masuri pentru prevenirea si/sau descoperirea breșelor de securitate, pentru documentarea incidentelor de securitate, a datelor afectate de astfel de incidente, pentru remedierea incidentelor de securitate, recuperarea datelor personale.
  • De asemenea, am implementat masuri si proceduri pentru respectarea obligațiilor ce ne revin in temeiul legislației aplicabile in cazul producerii unui incident de securitate, inclusiv cu privire la obligațiile ce ne revin pentru notificarea autorității de supraveghere competente si notificarea si informarea dumneavoastră, după caz.
  • In cazul angajaților noștri, contractorilor, furnizorilor si colaboratorilor CORNEL&CORNEL Topoexim limitam si restricționam accesul acestora la datele personale pe care le prelucram, la ceea ce este strict necesar, pe de o parte, iar pe de alta impunând obligații stricte de confidențialitate.
  • De asemenea, am implementat si derulam o politica de instruire continua a personalului nostru in legătura cu prelucrarea datelor personale.
  • Anual, desfășuram un audit al sistemului de management in vederea îmbunătățirii protecției si siguranței datelor personale pe care le prelucram.

6. Transferăm datele personale în afara UE sau SEE?

Nu transferăm datele personale ale dumneavoastră către țari in afara Spațiului Economic European sau către organizații internaționale.

7. Cum puteți controla datele dumneavoastră personale? Care sunt drepturile dumneavoastră?

 • In calitate de persoane vizate, GDPR va oferă o serie de drepturi, inclusiv:
  • dreptul de acces – va permite sa obțineți confirmarea daca datele dvs. personale sunt prelucrate de noi si, in caz afirmativ, detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare;
  • dreptul la rectificare - va permite sa rectificați datele dvs. personale, daca acestea sunt incorecte;
  • dreptul de a șterge - va permite sa obțineți ștergerea datelor dvs. cu caracter personal in anumite cazuri (de exemplu, daca datele nu mai sunt necesare în legătura cu scopurile pentru care au fost colectate);
  • dreptul la restricționarea prelucrării - va permite sa obțineți restricționarea prelucrării datelor dvs. personale in anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestați exactitatea datelor dvs. personale, pentru o perioada care sa ne permită sa verificam o astfel de exactitate);
  • dreptul de a obiecta - va permite sa va opuneți prelucrării in continuare a datelor dvs. personale în condițiile si limitele stabilite de lege;
  • dreptul la portabilitatea datelor - va permite sa primiți datele personale referitoare la dvs. pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat in mod obișnuit, si care poate fi citit de calculatoare uzuale sau sa transmiteți aceste date altui operator de date.

Suntem bucuroși să vă asigurăm tot concursul nostru pentru exercitarea acestor drepturi.

Puteți să vă exercitați aceste drepturi menționate anterior si să aflați mai multe despre acestea, depunând la noi, in calitate de operator de date, o solicitare scrisa la: CORNEL&CORNEL Topoexim, str. Vidra, nr. 31, S6, Bucuresti sau prin e-mail la adresa de email dpo@topoexim.ro. De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) [http://dataprotection.ro/].

Ne angajam sa tratam întotdeauna cererile dumneavoastră cu cea mai mare atenție si să răspundem întrebărilor pe care le aveți in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data primirii unor solicitări valide.

Nu furnizați datele dvs. personale către CORNEL&CORNEL Topoexim prin alte canale de comunicare, cu excepția celor menționate in cadrul acestei politici [adresa de email, telefon, fax, adresa sediu), indiferent de persoana sau compania care le-ar solicita in numele nostru, inclusiv angajați sau foști angajați ai CORNEL&CORNEL Topoexim pe care i-ați cunoscut anterior. Datele personale transmise prin orice alte canale de comunicare cu excepția celor menționate in cadrul politicii către orice fel de terț, in orice fel de scop, nu cad in responsabilitatea CORNEL&CORNEL Topoexim, acesta din urma neputând asigura securitatea acestora. In acest sens, va recomandam sa studiați cu atenție politicile de confidențialitate ale unor astfel de terți.

8. Cine are responsabilitatea prelucrării datelor personale? Contact.

SC CORNEL&CORNEL Topoexim SRL, persoana juridica romana, cu sediul in Str. Vidra, nr. 31, Sector 6, Bucuresti, înregistrată la ONRC cu nr. J40/15964/1994, controlează prelucrarea datelor personale, fiind operatorul de date. Pentru orice fel de întrebări sau neclarități in legătura cu prezenta politica sau in legătura cu prelucrarea de date cu caracter personal, vă rugam sa ne scrieți la: dpo@topoexim.ro

Prezenta politica de prelucrare a datelor personale este in vigoare de la data de 05.09.2018. Aceasta poate suferi modificări ulterioare. Orice fel de actualizări intra in vigoare la data publicării lor pe pagina web a CORNEL&CORNEL Topoexim www.topoexim.ro

Prin eventualele modificări si actualizări ulterioare ale prezentei politici, ne obligam sa nu aducem atingere in nici un fel drepturilor dumneavoastră menționate in prezenta versiune. In cazul in care astfel de modificări ar putea avea un impact major direct sau indirect asupra drepturilor dumneavoastră in legătura cu datele dvs. personale, ne obligam să vă aducem in mod explicit acest lucru la cunoștința si să vă solicitam consimțământul, daca este necesar, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

In orice caz, toate modificările ulterioare vor fi prezentate in aceasta pagina, iar in cazul in care acestea sunt semnificative, le vom evidenția. De asemenea, toate versiunile acestei politici de confidențialitate sunt păstrate in arhiva CORNEL&CORNEL Topoexim pentru consultare.