PROIECT

Creșterea competitivității societății CORNEL&CORNEL TOPOEXIM SRL

DENUMIRE PROIECT:

Creșterea competitivității societății CORNEL&CORNEL TOPOEXIM SRL

BENEFICIAR:

CORNEL&CORNEL TOPOEXIM S.R.L.

Obiectiv general:

Obiectivul general al proiectului îl constituie crearea unei unități noi în Târgu Jiu, acest lucru fiind posibil prin achiziția de echipamente performante și software de ultimă generație pentru prestarea de Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea și realizarea activităților specifice priorității de investiții.

Obiective specifice:

  • prin prezentul proiect de investiții, societatea are în vedere achiziția de echipamente și software de ultimă generație pentru crearea unei noi unități în Targu Jiu. De asemenea, proiectul presupune angajarea unei persoane care să facă parte din categoria defavorizată
  • promovarea proiectului conform instrucțiunilor Manualului de Identitate Vizuală POR 2014-2020
  • certificarea Sistemului de Management al calității ISO 9001:2015, al mediului ISO 14001:2015 și sănătate și securitate ocupațională, certificarea procesului de execuție al serviciilor și participartea la un târg internațional de specialitate în calitate de expozant

Rezultate:

  • Achiziționarea de echipamente performante și software de ultimă generație în vederea crearii unei unități noi în Tărgu Jiu.
  • Se va promova proiectul în presa regională prin publicarea unui anunț după semnarea contractului de finanțare dar si după finalizarea implementării proiectului, în conformitate cu Manualul de Identitate Vizuala POR 2014-2020 și de asemenea se vor edita autocolante care se vor lipi pe activele corporale achiziționate și se vor amplasa la locația de implementare un panou temporar precum și o placă permanentă nu mai târziu de 3 luni de la finalizarea implementării proiectului.
  • Certificarea Sistemului de Management al calității ISO 9001:2015, al mediului ISO 14001:2015 și sănătate și securitate ocupațională, certificarea procesului de execuție al serviciilor și participarea la un târg internațional de specialitate în calitate de expozant.

Perioada de implementare:

Proiectul se implementează în Municipiul Târgu Jiu, Strada SLT. GHEORGHE BARBOI, Bloc 2, Scara 1, Etaj 4, Ap. 10, Județ Gorj, pe o perioada de 41 de luni, în intervalul 01.04.2020-31.08.2023

Valoarea totală a proiectului:

Valoarea totală a proiectului este de 6.209.832,93 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 2.794.733,19 lei iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este de 493.188,21 lei.