CADASTRU – EXPROPRIERI

CADASTRU

Cadastrul cuprinde totalitatea lucrarilor de masurare, colectare date, mapare (cartografiere), publicare a informatiilor privind aspectele tehnice si juridice pentru delimitarea corecta a bunurilor imobile si a proprietatilor intravilane sau extravilane vizate.

Topoexim este compania specializata in furnizarea serviciilor de cadastru-exproprieri avand infrastructura dezvoltata la nivelul intregii tari si care pune la dispozitia beneficiarilor o gama completa de servicii:

 • Implementarea cadastrului pentru unitatile administrativ-teritoriale (UAT)
 • Elaborarea si proiectarea sistemelor cadastrale generale si de specialitate la nivel macro si micro
 • Realizarea masuratorilor cadastrale cu tehnologii de varf
 • Crearea de baze de date cadastrale prin aplicatii GIS
 • Elaborarea planurilor cadastrale la scari diferite
 • Realizarea registrelor/documentatiei cadastrale
 • Consultanta si managementul inregistrarii proprietatii

Beneficiarii nostri sunt Agentia Nationala de Cadastru si numeroase primarii din Romania.

EXPROPRIERE

Procedura de expropriere presupune deposedarea de un drept si vizeaza in special, in Romania, exproprierea terenurilor pentru cauze de interes public ori utilitate publica in vederea realizarii unor proiecte de anvergura executate de agentiile de cai ferate, drumuri, ape etc.

Compania noastra este implicata in proiecte de expropriere pentru cauze de utilitate publica, necesare realizarii unor obiective de interes national, judetean si local:

 • Constructia, reabilitarea si modernizarea drumurilor
 • Reabilitarea, constructia si extinderea infrastructurii feroviare/rutiere
 • Lucrari de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare

Topoexim este specializata in furnizarea serviciilor de cadastru-exproprieri avand infrastructura dezvoltata la nivelul intregii tari si pune la dispozitia beneficiarilor o gama completa de servicii:

 • Obtinerea documentatiei in vederea exproprierii
 • Elaborarea planului cu locatia tuturor proprietatilor din zona de expropriat / transferat
 • Realizarea bazei de date cu proprietatile private si publice
 • Intocmirea raportului de evaluare privind imobilul supus exproprierii
 • Inregistrarea cadastrala a coridorului de expropriere
 • Intocmirea planului cadastral al coridorului de expropriere
 • Predarea documentatiei (de avizare si aprobare) ce atesta scoaterea din circuitul agricol / forestier

Beneficiarii nostri sunt Ministerul Transporturilor prin: Compania Nationala pentru Administrarea Infrastructurii Drumurilor - S.A., Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., C.N. AEROPORTURI BUCURESTI, precum si administratiile locale.